GDPR

 
pověřenec GDPR pro školu: Mgr. Tomáš Zedník