Výzva EU - op vvv

 

Šablony III

Naše škola získala dotaci MŠMT

    Výzva č. 02_20_080 je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.

   

název projektu: 

Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Nedomice III 

registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019706

období realizace: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023

 

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

Projekt 

ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ NEDOMICE III 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019706 

je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt je zaměřen na personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a na společné vzdělávání dětí a žáků