DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
 

12.11.2020

Vážení rodiče,

včera rozhodla vláda ČR o tom, že od středy 18. listopadu se do škol k prezenční výuce vrátí žáci prvního a druhého ročníku a žáci vyšších ročníků prvního stupně ZŠ za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky  1. nebo 2. ročníků. 

Proto se od středy 18. 11. do naší školy vrátí všechny čtyři ročníky 

(1.- 4.třída).

Návrat dětí do školy bude mít jasná a zpřísněná pravidla. Budeme častěji větrat. Děti a zaměstnanci budou muset mít po celou dobu výuky i ve společných prostorech roušku. Kolektivy jednotlivých tříd se nebudou moci slučovat ani prolínat. Příchod, odchod a pobyt dětí musí být zorganizovaný tak, aby nedocházelo ke kontaktu dětí z jiných tříd. Nadále platí, že je zakázán zpěv a sportovní činnosti. 

Za určitých podmínek bude fungovat i školní jídelna a družina. Ve družině bude muset být zachována homogenita skupiny dětí z jedné třídy.

Pracujeme na podrobnostech k návratu dětí do školy. Zítra, v pátek 13.11. odpoledne Vás budeme informovat o všech náležitostech.

Hezký den

Hana Krupičková

 

30.10.2020

Kontakty na paní učitelky 

Paní učitelka Dejnožková – lucie.dejnozkova@zsnedomice.cz

Paní učitelka Krupičková – radka.krupickova@zsnedomice.cz

 

Prosím rodiče, aby si vyzvedli ve škole během dnešního dne (do 16 hodin) prvouky a přírodovědy. Prvňáčci tady mají k vyzvednutí grafomotorická cvičení.

 

Po dobu distančního vzdělávání mají žáci nárok odebírat obědy ze školní kuchyně. Kdo by měl zájem odebírat obědy, zavolejte na tel. č. 736 629 483. Oběd si můžete odnést v jídlonosiči od 11 -13 hodin.

 

28.10.2020

Vážení rodiče,

i když nám bylo slíbeno, že 2.listopadu se do škol vrátí žáci prvního stupně, tak dle včerejšího sdělení ministra zdravotnictví se tak nestane. V týdnu od 2.11. budeme pokračovat ve výuce distančním způsobem. Budeme využívat offline i online výuku. Při online výuce musí mít žák k dispozici IT techniku s kamerou. 

Pokud některý z žáků nemá možnost IT techniky z domova, požádají zákonní zástupci školu o zapůjčení IT techniky – tabletů ze školy do zítra 29.10. Je třeba vyplnit ŽÁDOST O ZAPŮJČENÍ IT TECHNIKY , kterou naleznete v příloze a zaslat na email školy zsamsnedomice@gmail.com. Předání tabletů proběhne ve škole v pátek 30.10. od 12.00 do 14.00 hodin do rukou zákonného zástupce po podepsání PROTOKOLU O ZAPŮJČENÍ.

Pokud některý z žáků nemá možnost se připojit k internetu, prosím zákonné zástupce, aby kontaktovali třídní učitelku a domluvili se o dalším postupu distanční výuky.

pátek 30.10. Vás budeme informovat, jaké formy distanční výuky jsme zvolili pro jednotlivé ročníky a v které dny budou probíhat online konference a jak se bude možné připojovat.

Všichni si přejeme, aby návrat dětí do škol nastal co nejdříve a mohla dál probíhat prezenční výuka. Distanční výuka je velice náročná a obtížná jak pro rodiče, žáky tak i pro učitele. Věřím, že společnými silami vše zvládneme.

 

Moc děkuji za spolupráci

Hana Krupičková

 

Žádost o zapůjčení IT techniky pro použití při distanční výuce.docx (16753)

 

 

Vážení rodiče,

včera rozhodla vláda o tom, že od středy 14.10. do pátku 23.10. budou uzavřeny všechny základní školy. Po té následují  covidové prázdniny. Děti se budou vzdělávat distanční formou do 23.10.2020. Paní učitelky připravily pro děti podklady pro distanční vzdělávání. Dle potřeby jsou k dispozici telefonní čísla na paní učitelky.

Mgr. Lucie Dejnožková – 704 615 210

Mgr. Radka Krupičková – 736 764 789

Děkujeme za spolupráci

 

Vážení rodiče,

po dobu distanční výuky má žák nárok na oběd. Prosím, kdo má zájem odebírat obědy, přihlašte děti ve školní jídelně na 

tel.č. 736 629 483. Oběd je možné odnést v jídlonosiči od 11-13 hod. Po dobu prázdnin od 26.10-30.10 děti nárok na oběd nemají.                                             

Děkuji Bušková Lenka

 

Vážení rodiče,

na pondělí 26. 10. a na úterý 27. 10. jsou vyhlášeny ministerstvem školství zvláštní dny volna, děti tak budou mít prodloužené prázdniny. Družina bude na celý tento týden přerušena.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci rušíme naplánované kroužky AJ a VV. Peníze za kroužky budeme vracet.

Po dobu 14 dní (do 23. 10. 2020) se pozastavují kroužky od EU – Klub zábavné logiky, klub čtení a doučování.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Děkujeme za spolupráci.

 

Vážení rodiče,

ode dnešní půlnoci až do 23.10 se uzavírají vnitřní bazény, a proto se na plavání v Neratovicích zatím jezdit nebude. Děti budou mít místo plavání tělesnou výchovu. Prosím, aby si děti do školy přinesly cvičební úbor a sportovní boty. Pokud to počasí zítra dovolí, půjdou děti na tělocvik ven.

Děti, které nechodí do školní družiny, přijdou do školy jako obvykle v 7.45 hodin.

 

Vážení rodiče,

ode dneška 5.10. nastává v zemi nouzový stav, který s sebou přináší i určitá omezení do výuky v rámci základních škol. Jsou omezovány aktivity v rámci hudební výchovy, hudební výchova jako předmět není zrušen, zůstává v rozvrhu, ale je zakázán  zpěv. Paní učitelka se bude věnovat poslechovým činnostem, dějinám hudby a teoretickým cvičením.

Kroužky  jsou omezené na počet 10 dětí ve vnitřních prostorách, a proto kroužky  VV a Aj nebudou zatím během 14 dní realizovány. Průběžně Vás budeme informovat.

Kroužky od EU (Klub zábavné logiky a Čtenářský klub) pokračují dál, protože počet dětí nepřesáhl 10.

 

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA DNE 25.9.2020

Na doporučení ministra zdravotnictví  a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.256/2004 sb. (školský zákon) oznamuji, že vyhlašuji  ředitelské volno pro žáky Základní školy Nedomice na pátek 25.9. 2020.

Hana Krupičková,ředitelka

 

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci, kdy je preferováno, aby se děti nemísily (což nemůžeme zajistit - např. jídelna, školní družina, plavání), nabízíme alespoň možnost odhlásit Vaše dítě z kroužku. Pokud se tak rozhodnete, odpovězte obratem na email školy.

Připomínáme, že děti, které jsou přihlášené na klub zábavné logiky, jsou rozdělené do dvou skupin (sudý týden - 1. a 2. třída, lichý týden - 3. a 4. třída). Příští týden začínáme sudým týdnem, tedy 1. a 2. třída.

Děkujeme za spolupráci.

 
POVINNOST NOSIT ROUŠKY VE ŠKOLÁCH
 
Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení  chodby a toalety – (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona).
 
Žádáme vás, abyste děti vybavili alespoň dvěma rouškami.
 

Děkujeme

 

Mateřská škola

Ve třídě mateřské školy probíhá rekonstrukce. Nově se dělají podlahy a stěny. 

FOTOGRAFIE