DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
 
10.6.2022
 
Konzultační hodiny
 
1. a 3.třída
 
středa 15.6.2022 od 15 do 17 hodin
 
2. a 4.třída
 
čtvrtek 16.6.2022 od 15 do 17 hodin
 
 
7.6.2022
 
 
26.5.2022
 
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023
 
 
 
18.5.2022
 

„ZVLÁŠTNÍ“ ZÁPIS do mateřské školy a k základnímu vzdělávání (do 1. třídy) dle zákona Lex Ukrajina pro školní rok 2022/2023

Informace k zápisu

 

29.4.2022
 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v úterý 10. května 2022 od 13.00 - 16.00 hodin ve třídě mateřské školy.

Více zde: https://www.zsnedomice.cz/materska-skola/zapis-do-skolky/

 

 Oznámení o prázdninovém provozu v Mateřské škole Nedomice 2022 

Stanovení úplaty pro předškolní vzdělávání - prázdninový provoz 2022

 
 
28.4.2022
 
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023
 
 
Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2022/2023
 
 
14.4.2022
 
Přejeme příjemné prožití velikonočních svátků plných pohody a spokojenosti.
 
11.4.2022
 
Základní škola
 
KONZULTAČNÍ HODINY
 
Úterý 19.4.2022 od 15 - 17 hodin.
 
11.3.2022
 
Od pondělí 14. března končí povinné nošení roušek/respirátorů i ve školách.
 
 
17.2.2022
 
Od pondělí 21. února  již nebudou ve škole platit žádná mimořádná opatření, pouze s výjimkou nošení roušek nebo respirátorů ve společných prostorách.
 

4.2.2022

Žádost o vystavení potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v Mateřské škole Nedomice

Žádost o vystavení potvrzení MŠ.docx (14244)

31.1.2022

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 31. 1. 2022 A 15.2. 2022 

priloha_995309043_1_INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 31. 1. 2022 A 15.2. 2022 (1).pdf (168353)

 

24.1.2022

 

Základní škola

 

Vážení rodiče,

Je mou povinností Vás informovat, že byl ve škole potvrzen případ onemocnění COVID-19. Vaše dítě bylo během pobytu ve škole v rizikovém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19. Vašemu dítěti je nařízena karanténa do středy 26.1.2022. Prosím očekávejte doručení sms zprávy z hygienické stanice. Nastoupit do školy může dítě ve čtvrtek 27.1.2022 s tím, že nebude mít příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel). Pokud bude mít nějaké příznaky podstupuje PCR test.

2. a 4. třída – distanční výuka

2.třída – od 8.00 – 8.45 hodin

4.třída – od 9.00 – 9.45 hodin

ID číslo: 688 500 5669

HESLO: SISKA

3.třída – samostatná práce doma

1.třída – prezenční výuka ve škole

Školní družina bude po dobu karantény uzavřena. Žáci 1.ročníku budou po vyučování  (po obědě) odcházet domů. Paní vychovatelka je v karanténě. Provoz školní družiny bude obnoven ve čtvrtek 27.1.2022.

Po tyto dny karantény odpadají i kroužky.

 

Děkuji Vám a přeji klidné dny.

Hana Krupičková

 

Opatření platné pro všechny v karanténě

Karanténu je možné ukončit nejdříve po 5 dnech od posledního kontaktu s potvrzeným případem za předpokladu, že dítě/žák nevykazuje žádné příznaky onemocnění COVID -19. Nadále je nutné monitorovat zdravotní stav a nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény.

V případě projevu příznaků onemocnění COVID -19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění COVID -19 dítě/žák absolvuje RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se mu nařídí izolace. V této souvislosti je nutné kontaktovat praktického lékaře a sdělit mu tuto možnou epidemiologickou souvislost.

 

Ošetřovné

covid.gov.cz/situace/socialni-situace/krizove-osetrovne

 

17.1.2022

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. LEDNA 2022

priloha_988048292_0_INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ OD 17. LEDNA final k odeslání.pdf (238638)

11.1.2022

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY DOBY TRVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE OD 11. 1. 2022 A PRAVIDEL PRO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. 1. 2022 

priloha_986969811_0_INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY DOBY TRVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE_final_k odeslání.pdf (198482)

1.1.2022

Vážení rodiče,

Vláda ČR a příslušná ministerstva vydala přes svátky celou řadu nových pravidel, podle kterých se školy musí řídit. 

 

Základní informace o změnách testování účinných od 3.1.2022

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci

v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),

i nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravném stupni ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání

 

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- CoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,

jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v

používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,

vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,

používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,

dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) a

dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.

Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

 

Nová pravidla při testování zaměstnanců v těch školách a školských zařízeních, ve kterých probíhá testování dětí a žáků

nově se musí testovat všichni zaměstnanci škol a školských zařízení (školních družin, školních klubů), ve kterých je osobní přítomnost dětí a žáků podmíněna testováním, a dále také zaměstnanci školních jídelen a školních jídelen – výdejen navázaných na tyto školy, a to ve stejné frekvenci jako se testují děti a žáci,

povinnost se testovat tedy platí nově i pro očkované zaměstnance (včetně těch, kteří již mají 3. dávku) i pro zaměstnance, kteří jsou po nemoci a neuplynulo 180 dnů.

 

priloha_982682033_0_1221_testování_leták_pro_rodiče_A4 (1).pdf (149502)

 
 
 
INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 
2022 - 23 DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY VŠETATY
 
 
 
VÁNOČNÍ FOCENÍ
 
v úterý 7.12.2021 od 10 hodin.
 
         
21.11.2021
 
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ 
OD 22. LISTOPADU 2021
 
 
19.11.2021
 
POZOR je zrušené pondělní vánoční focení - karanténa p.fotografa. Náhradní termín vám bude sdělen.
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 
čtvrtek 25.11. - konzultační hodiny od 15.00 do 17.00 hodin
 
16.11.2021
 
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021
 
 
22.10.2021
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 
Podzimní prázdniny - 27.10. a 29.10.2021
 
21.9.2021
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 
Ředitelské volno - 27.9.2021
 
26.8.2021
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 
Zahájení školního roku 2021/2022 - 1.září od 8 hodin
 
Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 ve středu 1.září bude probíhat v budově školy bez přítomnosti rodičů. Výjimku mají žáci 1. ročníku, které mohou doprovodit rodiče a rodinní příslušníci a sdílet s námi první školní den. Ostatní žáci půjdou do svých tříd bez doprovodu blízkých osob. 
 
Po zahájení školního roku 2021/2022 se budou žáci 2. - 4. třídy testovat. Žáci 1.třídy se otestují ve čtvrtek 2.září.
Rodiče budou své děti během roku doprovázet pouze do vestibulu školy. Platí to i pro žáky 1.třídy. Během prvního týdne si bude pro prvňáčky chodit a přebírat si je od rodičů paní vychovatelka Veronika Hámoňová.
 
Děti, které budou vykazovat příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 
Děti, zaměstnanci a třetí osoby jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Mzd.
 
STŘEDA 1.září 2021
 
- školní družina je v provozu od 6.30 do 13 hodin
 
- je třeba přihlásit své dítě písemně do 30.8.2021 na email školy: zsamsnedomice@gmail.com
 
- školní jídelna 
 
- je třeba svému dítěti přihlásit oběd do 30.8.2021 na tel.: 736 629 483
 
Od 2.září  se děti učí podle stanovených rozvrhů. 
 
Od 2.září je školní družina v provozu od 6.30 do 16 hodin.
 
Od 3.září začíná plavecký výcvik v Neratovicích. Ve škole je plavání povinné, protože je součástí tělesné výchovy. Žák musí být přítomen v bazénu, i když jej rodič z plavání omluví. Odjezd od školy v 7.10 hodin. Návrat kolem 9.30 hodin. Děti budou mít v batohu nebo igelitové tašce plavky, mýdlo, koupací čepici a osušku. Prosíme rodiče, aby byly děti nasnídané.
 
Pokud budete chtít mluvit s pedagogem nebo vychovatelkou, je třeba si domluvit schůzku na tel.čísle: 704 615 210. Na tomto tel.čísle prosím omlouvejte své děti z vyučování i ze školní družiny.
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA
 
Informace k zahájení škoního roku 2021/2022 
 
Školní rok začíná ve středu 1.září 2021. Mateřská škola je v provozu bez omezení. Funguje ve svém standardním provozu.
 
Dítě do budovy školky přivede jedna osoba, která ve vnitřních prostorách bude mít zakryté dýchací cesty dle aktuálního nařízení.
 
V šatně mateřské školy se budou zdržovat pouze dvě dospělé osoby a dvě děti.
 
Děti a rodiče, které budou vykazovat příznaky infekčního onemocnění nemohou do školky vstoupit.
 
V co nejkratším čase po příchodu do šatny si každé dítě důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem.
 
 
Od 3.září začíná předplavecký výcvik v Neratovicích. Odjezd od školy v 7.10 hodin. Návrat kolem 9.30 hodin. Děti budou mít v batohu nebo igelitové tašce plavky, podepsanou koupací čepici a osušku. Prosíme rodiče, aby byly děti nasnídané.
 
 
 
 
1.7.2021
25.5.2021
 
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022
 
 
 
14.5.2021
 

Vážení rodiče,

od pondělí  17.5.2021 se ruší povinnost homogenních tříd a skupin jak ve škole, tak i ve školní družině. Hlavním vchodem mohou do budovy vstupovat všechny děti ze školy i ze školky bez omezení.

Výjimkou bude vždy pondělí - děti, které navštěvují školní družinu, přijdou v 6.30 hodin z důvodu testování.

Ostatní dny (úterý až pátek) mohou děti do školní družiny přicházet průběžně 

(6.30 – 7.30). Děti, které nechodí do školní družiny, přichází do školy v 7.40 hodin.

Po vyučování již nebudou děti odváděny, ale budou odcházet samostatně.

priloha_906126948_0_Informace pro školy a školská zařízení účinnost 17.5. k odeslání (1).pdf (225200)

 
10.5.2021
 
Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2021/2022
 
 
30.4.2021
 
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání: 
Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021
 
Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:  
V mateřských školách od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; 
 
v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.
 
 
Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. 
Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu
 
Ve Středočeském, Pardubickém, Libereckém kraji a v Praze jsou ve všech školách a školských zařízeních od 3. 5. 2021 nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech).
 
V mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku).
 
Jinak není organizování sportovní činnosti ve školách a školských zařízeních zvlášť upraveno, sportovní činnost ve školách a školských zařízeních se neřídí pravidly pro amatérské sportování organizované sportovními svazy uvedené v mimořádném opatření upravující maloobchod a služby.
 
 
 
26.4.2021
 
23.4.2021
 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2021 do 12. května 2021, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 
Podrobnosti: zde
 
9.4.2021
 
Mateřská škola
Provoz mateřské školy bude obnoven v pondělí 12.4.2021 pouze pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. Mohou být vzdělávány v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.
 
Základní škola
Od pondělí 12.4.2021 se obnovuje prezenční výuka pro všechny žáky. V provozu bude i školní jídelna a školní družina.
 
 
8.4.2021
 
INFORMACE K PROVOZU MŠ a ZŠ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ
.
 
 
27.3.2021
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021 
 
19.3.2021
 
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021 
 
Rozvrh online výuky zůstává stejný.
 
 
16.3.2021
 

Aktualizované informace k zápisu do 1.třídy pro školní rok 2021 - 2022

MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ ČR a rozhodnutí vlády ČR vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce.
Dle tohoto opatření bude letošní zápis probíhat bez účasti dětí a zákonných zástupců.

 

Zápis bude probíhat od čtvrtka 1. dubna do úterý 20. dubna 2021  

 
Podrobnější informace  zde : 
 
 
27.2.2021
 
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 
OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021
 
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. 
 
Od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav. Na 30 dnů, tedy do 28. března, na mimořádném jednání v pátek 26. února 2021 ho vyhlásila vláda. Zároveň přistoupila ke zpřísnění některých krizových opatření a znovu vyhlásila všechny, které platí dnes.
Od 1. března budou muset přerušit prezenční školní docházku i žáci 1. a 2. ročníků základních škol včetně přípravných stupňů speciálních škol a praktických škol jednoletých a dvouletých. Vláda se rozhodla uzavřít i mateřské školy.
Nová opatření by měla platit tři týdny (tedy do neděle 21.3.2021).
 
Znamená to, že od pondělí 1. března 2021 přechází všichni naši žáci (1.- 4.třída) na distanční výuku. Na distanční výuku přechází i předškolní děti z mateřské školy.
Informace k distanční výuce dostanete během dnešního dne.
 
 
26.2.2021
 

Krizové ošetřovné

Aktuální informace pro rodiče: Ošetřovné od 4. 1. 2021

 
 
23.2.2021
 
Roušky od 25. 2. 2021

Od 25.2. 2021 se nařizuje mít ve všech vnitřních prostorách školy nebo školských zařízeních

na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Všechny osoby ve školách (žáci, pedagogové i nepedagogové) jsou povinni při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek splňující uvedené požadavky. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.

Ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného výše (tj. respirátor, zdravotnická rouška nebo obdobný prostředek splňující uvedené podmínky) používat ve vnitřních prostorech budov i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Tedy i látkovou roušku.

Povinnost nosit ochranný prostředek (tedy zcela bez ochrany úst a nosu atd.) se nevztahuje dle mimořádného opatření na děti v mateřské škole.

 

ZÁPID DO 1.TŘÍDY

Informace k zápisu do 1.třídy pro školní rok 2021 – 2022

 

Zápis se bude konat v úterý 6.dubna 2021 od  13.15 hodin ve třídě základní školy, pokud to epidemiologická situace dovolí. V opačném případě proběhne zápis elektronickou formou. Informace budou na stránkách školy aktualizovány. 

Podrobnější informace zde : Zápis do školy.

 

19.2.2021
 
Vážení rodiče, 
 
dle nařízení epidemiologa je základní škola v provozu. Všechna opatření jsou neustále konzultována s KHS.
 
 
Vážení rodiče,
 
z důvodu nemoci Covid - 19 a velké nemocnosti pedagogů v Mateřské škole Nedomice je KHS nařízena karanténa od pondělí 22. února do pátku 26.2.2021 včetně. 
 
15.2.2021
 
Rozhodnutí KHS o uzavření Mateřské školy Nedomice
 
13.2.2021
 
Vážení rodiče,
 
z důvodu nemoci Covid - 19 v Mateřské škole Nedomice byla KHS nařízena karanténa od pondělí 15. února do 20. února včetně.
 
Mateřská škola Nedomice by měla být otevřena od pondělí 22. února 2021.
 
 
24.1.2021
 
Pololetní výpis z vysvědčení bude žákům předán ve čtvrtek 28.1.2021 poslední vyučující hodinu. Všechny ročníky budou končit v tento den čtvrtou vyučující hodinu v 11.35 hodin.
V pátek 29.1.2021 mají žáci ZŠ pololetní prázdniny.
 
11.1.2021
 
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021. 
 
27.12.2020

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

Vážení rodiče,

jelikož epidemiologická situace v naší zemi není dobrá, byl Vládou ČR prodloužen nouzový stav a vydáno krizové opatření, které omezuje osobní přítomnost dětí ve školách.

Provoz mateřských škol  je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

Provoz základních škol - je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol a žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola).

Manuál k provozu škol od 27.12.2020

 

Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance), rodičů a zákonných zástupců, je do společných prostor škol  od 4. ledna 2021 do odvolání zakázán. 

 

Rodiče dětí ze školky si zazvoní ve vestibulu školy na třídu mateřské školy a vyčkají, až si paní učitelka přijde pro dítě nebo až dítě přivede. Rodič nebude do prostor MŠ vpuštěn.

 

Vstup žáků do školy a ze školy bude probíhat jako doposud – vchodem od parkoviště.

 

17.12.2020

Mateřská škola je v provozu do úterý 22.prosince. Znovu se do školky vrátíme 4.ledna 2021.

15.12.2020

VÁNOČNÍ PRÁZNINY VE ŠKOLE

21. a 22. prosince 2020  vyhlásilo MŠMT ČR jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky. Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné.

 

12.11.2020

Vážení rodiče,

včera rozhodla vláda ČR o tom, že od středy 18. listopadu se do škol k prezenční výuce vrátí žáci prvního a druhého ročníku a žáci vyšších ročníků prvního stupně ZŠ za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky  1. nebo 2. ročníků. 

Proto se od středy 18. 11. do naší školy vrátí všechny čtyři ročníky 

(1.- 4.třída).

Návrat dětí do školy bude mít jasná a zpřísněná pravidla. Budeme častěji větrat. Děti a zaměstnanci budou muset mít po celou dobu výuky i ve společných prostorech roušku. Kolektivy jednotlivých tříd se nebudou moci slučovat ani prolínat. Příchod, odchod a pobyt dětí musí být zorganizovaný tak, aby nedocházelo ke kontaktu dětí z jiných tříd. Nadále platí, že je zakázán zpěv a sportovní činnosti. 

Za určitých podmínek bude fungovat i školní jídelna a družina. Ve družině bude muset být zachována homogenita skupiny dětí z jedné třídy.

Pracujeme na podrobnostech k návratu dětí do školy. Zítra, v pátek 13.11. odpoledne Vás budeme informovat o všech náležitostech.

Hezký den

Hana Krupičková

 

30.10.2020

Kontakty na paní učitelky 

Paní učitelka Dejnožková – lucie.dejnozkova@zsnedomice.cz

Paní učitelka Krupičková – radka.krupickova@zsnedomice.cz

 

Prosím rodiče, aby si vyzvedli ve škole během dnešního dne (do 16 hodin) prvouky a přírodovědy. Prvňáčci tady mají k vyzvednutí grafomotorická cvičení.

 

Po dobu distančního vzdělávání mají žáci nárok odebírat obědy ze školní kuchyně. Kdo by měl zájem odebírat obědy, zavolejte na tel. č. 736 629 483. Oběd si můžete odnést v jídlonosiči od 11 -13 hodin.

 

28.10.2020

Vážení rodiče,

i když nám bylo slíbeno, že 2.listopadu se do škol vrátí žáci prvního stupně, tak dle včerejšího sdělení ministra zdravotnictví se tak nestane. V týdnu od 2.11. budeme pokračovat ve výuce distančním způsobem. Budeme využívat offline i online výuku. Při online výuce musí mít žák k dispozici IT techniku s kamerou. 

Pokud některý z žáků nemá možnost IT techniky z domova, požádají zákonní zástupci školu o zapůjčení IT techniky – tabletů ze školy do zítra 29.10. Je třeba vyplnit ŽÁDOST O ZAPŮJČENÍ IT TECHNIKY , kterou naleznete v příloze a zaslat na email školy zsamsnedomice@gmail.com. Předání tabletů proběhne ve škole v pátek 30.10. od 12.00 do 14.00 hodin do rukou zákonného zástupce po podepsání PROTOKOLU O ZAPŮJČENÍ.

Pokud některý z žáků nemá možnost se připojit k internetu, prosím zákonné zástupce, aby kontaktovali třídní učitelku a domluvili se o dalším postupu distanční výuky.

pátek 30.10. Vás budeme informovat, jaké formy distanční výuky jsme zvolili pro jednotlivé ročníky a v které dny budou probíhat online konference a jak se bude možné připojovat.

Všichni si přejeme, aby návrat dětí do škol nastal co nejdříve a mohla dál probíhat prezenční výuka. Distanční výuka je velice náročná a obtížná jak pro rodiče, žáky tak i pro učitele. Věřím, že společnými silami vše zvládneme.

 

Moc děkuji za spolupráci

Hana Krupičková

 

Žádost o zapůjčení IT techniky pro použití při distanční výuce.docx (16753)

 

 

Vážení rodiče,

včera rozhodla vláda o tom, že od středy 14.10. do pátku 23.10. budou uzavřeny všechny základní školy. Po té následují  covidové prázdniny. Děti se budou vzdělávat distanční formou do 23.10.2020. Paní učitelky připravily pro děti podklady pro distanční vzdělávání. Dle potřeby jsou k dispozici telefonní čísla na paní učitelky.

Mgr. Lucie Dejnožková – 704 615 210

Mgr. Radka Krupičková – 736 764 789

Děkujeme za spolupráci

 

Vážení rodiče,

po dobu distanční výuky má žák nárok na oběd. Prosím, kdo má zájem odebírat obědy, přihlašte děti ve školní jídelně na 

tel.č. 736 629 483. Oběd je možné odnést v jídlonosiči od 11-13 hod. Po dobu prázdnin od 26.10-30.10 děti nárok na oběd nemají.                                             

Děkuji Bušková Lenka

 

Vážení rodiče,

na pondělí 26. 10. a na úterý 27. 10. jsou vyhlášeny ministerstvem školství zvláštní dny volna, děti tak budou mít prodloužené prázdniny. Družina bude na celý tento týden přerušena.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci rušíme naplánované kroužky AJ a VV. Peníze za kroužky budeme vracet.

Po dobu 14 dní (do 23. 10. 2020) se pozastavují kroužky od EU – Klub zábavné logiky, klub čtení a doučování.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Děkujeme za spolupráci.

 

Vážení rodiče,

ode dnešní půlnoci až do 23.10 se uzavírají vnitřní bazény, a proto se na plavání v Neratovicích zatím jezdit nebude. Děti budou mít místo plavání tělesnou výchovu. Prosím, aby si děti do školy přinesly cvičební úbor a sportovní boty. Pokud to počasí zítra dovolí, půjdou děti na tělocvik ven.

Děti, které nechodí do školní družiny, přijdou do školy jako obvykle v 7.45 hodin.

 

Vážení rodiče,

ode dneška 5.10. nastává v zemi nouzový stav, který s sebou přináší i určitá omezení do výuky v rámci základních škol. Jsou omezovány aktivity v rámci hudební výchovy, hudební výchova jako předmět není zrušen, zůstává v rozvrhu, ale je zakázán  zpěv. Paní učitelka se bude věnovat poslechovým činnostem, dějinám hudby a teoretickým cvičením.

Kroužky  jsou omezené na počet 10 dětí ve vnitřních prostorách, a proto kroužky  VV a Aj nebudou zatím během 14 dní realizovány. Průběžně Vás budeme informovat.

Kroužky od EU (Klub zábavné logiky a Čtenářský klub) pokračují dál, protože počet dětí nepřesáhl 10.

 

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA DNE 25.9.2020

Na doporučení ministra zdravotnictví  a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.256/2004 sb. (školský zákon) oznamuji, že vyhlašuji  ředitelské volno pro žáky Základní školy Nedomice na pátek 25.9. 2020.

Hana Krupičková,ředitelka

 

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci, kdy je preferováno, aby se děti nemísily (což nemůžeme zajistit - např. jídelna, školní družina, plavání), nabízíme alespoň možnost odhlásit Vaše dítě z kroužku. Pokud se tak rozhodnete, odpovězte obratem na email školy.

Připomínáme, že děti, které jsou přihlášené na klub zábavné logiky, jsou rozdělené do dvou skupin (sudý týden - 1. a 2. třída, lichý týden - 3. a 4. třída). Příští týden začínáme sudým týdnem, tedy 1. a 2. třída.

Děkujeme za spolupráci.

 
POVINNOST NOSIT ROUŠKY VE ŠKOLÁCH
 
Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení  chodby a toalety – (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona).
 
Žádáme vás, abyste děti vybavili alespoň dvěma rouškami.
 

Děkujeme

 

Mateřská škola

Ve třídě mateřské školy probíhá rekonstrukce. Nově se dělají podlahy a stěny. 

FOTOGRAFIE