DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 
Konzultační hodiny pro rodiče žáků 1. - 4. ročníku
 
V úterý 13. června 2023 od 14.00 - 16.00 hodin.
 
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA
 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 
 
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA
 
týden od 24.4. - 28.4.2023
 
Polovina dětí z mateřské školy odjíždí na školu v přírodě, druhá polovina dětí zůstává ve školce a pro tyto děti se provoz školky nemění.
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 
týden od 24.4. - 28.4.2023
 
Děti, které zůstávají ve škole a neodjíždí na školu v přírodě, budou celý týden končit vyučování v 11.35 hodin.
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA
 
Schůzka rodičů 
 
V pondělí 17. dubna od 16 hodin.
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA
 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
 
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy ve středu 10. května 2023 od 13.00 - 16.00 hodin ve třídě mateřské školy.
Po dohodě se zřizovatelem proběhne v uvedeném termínu i zápis pro děti s dočasnou ochranou.
 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 
Konzultační hodiny pro rodiče žáků 1. a 3. ročníku
 
Ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 14.30 hodin.
 
 
Schůzka rodičů pro rodiče žáků 2. a 4. ročníku
 
Ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 16.30 hodin.
 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024    
   
Po dohodě se zřizovatelem proběhne v uvedeném termínu i zápis pro děti s dočasnou ochranou.
 

Zápis se bude konat ve čtvrtek 20.dubna 2023 od 15.00 hodin ve třídě základní školy.

 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 

Březen - Měsíc knihy

 

Co je MĚSÍC KNIHY?

Jedná se o celostátní akci podporující a propagující knihy, četbu, čtenářství obecně. Akce je pořádaná každoročně v měsíci březnu.

Původ této akce?

Historie této akce sahá až do 50. let 20. století, kdy se jednalo o poměrně velký kulturní projekt zaměřený na propagaci knih a jejich dostupnost všem občanům. Dnes můžeme zaregistrovat akce spojované také s názvy Měsíc čtenářů, Měsíc internetu apod. .

Proč je tato akce důležitá?

Schopnost porozumět nejrůznějším textům a kriticky vyhodnotit jejich obsah. Těžký úkol i pro dospělé. Proto je tak důležitá podpora čtenářství a čtenářské gramotnosti již u mladších žáků a pro jejich budoucí zvládnutí dalších cílů, které jsou klíčem k úspěchu v osobním i pracovním životě. Jedním z dalších cílů této akce je v žácích probouzet vášeň ke čtenářství a vytvořit tak podnětné prostředí, které žáky bude rozvíjet a motivovat na jejich cestě vzděláváním.

 

Návštěva Městské knihovny v Mělníku

V posledním březnovém týdnu navštívili žáci 1. až 4. třídy novou, moderní Městskou knihovnu v Mělníku. Všichni jsme zde byli poprvé. Paní knihovnice nám vyprávěla o tom, co všechno si můžeme v knihovně půjčit, jak jsou zde knihy uspořádány. Povídali si o tom, jak se máme správně chovat ke knihám, žáci si také prohlédli a ohmatali nejstarší knihu „Ottův slovník naučný“. Mohli si také sami vybrat a prohlížet knihy a časopisy, které je zaujaly. Beseda v knihovně se dětem velmi líbila. Už se velice těší, až si do knihovny budou chodit půjčovat knihy s rodiči.

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 

Naše základní škola se zapojila do 20. ročníku soutěže pořádané odborem tisku a public relations  zastřešené MVČR

                    


Hlavním cílem soutěže je zvýšit obecné povědomí žáků v oblasti primární prevence rizikového chování prostřednictvím tvůrčí činnosti.

Naši žáci se zúčastní soutěže ve výtvarném zpracování.

Téma pro letošní 20. ročník je den pohřešovaných dětí tzv. „ Pomněnkový den“

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 
Konzultační hodiny pro rodiče žáků 1. a 3. ročníku
 
Ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 14.30 hodin.
 
 
Schůzka rodičů pro rodiče žáků 2. a 4. ročníku
 
Ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 16.30 hodin.
 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024    
   
Po dohodě se zřizovatelem proběhne v uvedeném termínu i zápis pro děti s dočasnou ochranou.
 

Zápis se bude konat ve čtvrtek 20.dubna 2023 od 15.00 hodin ve třídě základní školy.

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
 
Vážení rodiče, 
 
z důvodu havárie na vodovodním přivaděči bude zítra přerušena dodávka vody. Z tohoto důvodu jsem nucena na zítřejší den 31.1.2023 vyhlásit ředitelské volno (školka, škola, družina). Provoz bude obnoven od 1.2. v běžném režimu.
 
Děkuji za pochopení.
 
Hana Krupičková
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
 

Přednáška první pomoci

 V pátek 5. 1. 2023 proběhla přednáška první pomoci v naší základní a mateřské škole. Přednáška proběhla pod vedením záchranářů z města Říčany. Dozvěděli jsme se plno zajímavého. Záchranáři ukázali veškerou techniku rychlé záchranné služby. Nejvíce děti zaujalo auto používané při výjezdech záchranné služby. Některé vybavení si děti mohly i vyzkoušet a osahat.

S dětmi nacvičili telefonát na linku 155 a probrali co je potřeba záchranářům sdělit.

 Také dětem vysvětlili a názorně ukázali co je první pomoc a jak správně postupovat při jejím podávání. Děti si vyzkoušely resuscitaci, ošetření tepenného krvácení, prvotní ošetření zlomenin a co dělat při šoku.

 Záchranáři přednášku vedli v přátelském duchu a vysvětlovali vše vzhledem k věku dětí.

Přednáška byla velice poutavá a dětem se líbila. Těšíme se na další spolupráci.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 
Konzultační hodiny pro rodiče
 
Ve čtvrtek 19. ledna 2023 od 14.30 do 16.30 hodin.
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA    
 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
 
Škola v přírodě
 

Splatnost 2. splátky – 1 840 Kč do 31. 1. 2023

Č. ú. 181696819/0300  -  do zprávy pro příjemce napište jméno žáka + švp.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KONZULTACE PRO 2. A  4. TŘÍDU SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 15.12.2022 OD 15.00 DO 17.00 HODIN.

 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vážení rodiče a přátelé školy, 

zveme Vás na Rozsvícení vánočního stromečku v sobotu 26.11.2022 od 16 hodin na náves do Ovčár.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Konzultace v úterý 22.11.2022 pro 2. a 4.třídu se ruší z důvodu nemoci paní učitelky. Náhradní termín bude oznámen.

 

Konzultace se uskuteční v úterý 22.11.2022

1. a 3. třída  14 - 17 hodin

2. a 4. třída  15 - 17 hodin

 

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vánoční dílničky.pdf (1179805)

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

VÁŽENÍ RODIČE,

POMALU SE K NÁM BLÍŽÍ ADVENT, A PROTO SI VÁM DOVOLÍME PŘIPOMENOUT ADVENTNÍ DÁRKY, KTERÉ NEJSOU KUPOVANÉ, ALE VYROBENÉ DOMA.

DÁRKY ZKRÁTÍ DĚTEM ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA. KAŽDÝ DEN DO VÁNOC SI BUDEME ROZBALOVAT JEDEN ADVENTNÍ DÁREK. ZAČÍNÁME 28.11.2022 V PONDĚLÍ.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č.256/ 2004 sb. ( školský zákon ) oznamuji, že vyhlašuji z organizačních důvodů ve spojení se státním svátkem ředitelské volno pro žáky Základní školy Nedomice  na pátek 18.11.2022.

Školní družina bude v provozu od 7.00 – 15.00 hodin, pokud se děti nahlásí.

 

Škola v přírodě pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

cena pobytu ve škole v přírodě se zvýšila o 140 Kč na dítě. Konečná cena pobytu činí 3 540 Kč. 

 

Splatnost 1. splátky -  1 700 Kč do 30. 11. 2022

Splatnost 2. splátky – 1 840 Kč do 31. 1. 2023

Č. ú. 181696819/0300  -  do zprávy pro příjemce napište jméno žáka + švp.

 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 

Testování tělesné zdatnosti žáků ve školním roce 2022/2023

testování-žáků-tv.docx (1126517)