logo_link

   Naše škola se zapojila do projektu " EU -  Peníze do škol "

 
 

Naše škola je zapojena do školního recyklačního projektu " Recyklohraní "

 

Ovoce do škol   

 Naše škola je zapojena do projektu " Ovoce a zelenina do škol "

 a " Mléko do škol "
 
 
 

Naše škola se zapojila do " Helpíkova poháru"