ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Učebny ZŠ jsou v 1. patře společné budovy, jsou světlé, prostorné a účelně zařízené. K výuce TV slouží jednak gymnastický sálek, který využívá i MŠ a zatravněná plocha vedle školy. V rámci TV poskytujeme žákům 1. až 4. ročníku 10 hodin plaveckého výcviku na jeden školní rok. K dispozici je i malý pozemek, kde je možné prakticky vyučovat předmětu Pracovní činnosti či Prvouka a Přírodověda. Za příznivého počasí využíváme oplocené hřiště k pobytu venku – především o velkých přestávkách, ale může zde probíhat i výuka.

 

- jsme plně organizovaná škola se čtyřmi postupnými ročníky

- jsme škola rodinného typu

- kapacita ZŠ je 40 žáků

- využíváme prostory školní zahrady jako venkovní učebny

- žáci mají k dispozici žákovskou knihovnu

- třídy jsou vybavené interaktivními tabulemi, tablety a data projektory