Školní poradenské pracoviště

 
  Ředitelka základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovná poradkyně a školní metodik prevence. Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga. Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.
 
Ředitelka školy
 

Hana Krupičková

konzultační hodiny: od pondělí do pátku v době od 13.00 do 13.30

konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: zsamsnedomice@gmail.com  nebo telefonicky na tel.: 736 629 482 

 

Školní metodička prevence

Mgr. Lucie Dejnožková

konzultační hodiny: od pondělí do pátku v době od 7.00 do 7.30

konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: zsamsnedomice@gmail.com nebo telefonicky na tel.: 704 615 210 

konzultační místnost: třída, ředitelna školy

 

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Radka Krupičková

konzultační hodiny: od pondělí do pátku v době od 7.00 do 7.30 

konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: zsamsnedomice@gmail.com, telefonicky: 704 615 210  

konzultační místnost: třída, ředitelna školy