Informace pro rodiče

 

Organizace školního roku 2022/2023

 

Zahájení školního roku 2022/2023 proběhne dne 

1. září (čtvrtek) od 8 hodin

 

PRÁZDNINY

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
 
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
 
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
 
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
 
Jarní prázdniny: 13.2. - 19.2.2023
 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
 
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
 
Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
 
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

pátek 18.11.2022

ŘV může být vyhlášeno v průběhu školního roku.

 

VYSVĚDČENÍ

Za 1. pololetí bude vysvědčení vydáno v úterý 31.1.2023. 

Závěrečné vysvědčení bude vydáno v pátek 30.6.2023.

 

Plán klasifikačních porad

 

I. čtvrtletí:                            středa 16. listopadu 2022   

II. čtvrtletí:                           středa 18. ledna 2023

III. čtvrtletí:                          středa 12. dubna 2023

IV. čtvrtletí:                          středa 12. června 2023

                             

Plán třídních schůzek

čtvrtek  8. září 2022

čtvrtek 24. listopadu 2022

čtvrtek 19. ledna 2023

čtvrtek  13. dubna 2023

čtvrtek 13. června 2023

 
Časový rozpis vyučovacích hodin
 

1. hodina     08:00 - 08:45
2. hodina     08:55 - 09:40
3. hodina     09:55 - 10:40
4. hodina     10:50 - 11:35
5. hodina     11:45 - 12:30
6. hodina      pauza na oběd
7. hodina     13:00 - 13:45
 

Konzultační hodiny

 
Konzultaci je třeba domluvit  na telefonním čísle : 704 615 210   

1. ročník         Mgr.Lucie Dejnožková           

3. ročník         Mgr.Lucie Dejnožková                

2. ročník         Bc.Veronika Hámoňová              

4. ročník         Bc.Veronika Hámoňová