Řád školní jídelny

 

Obědy se platí na účet školy na měsíc dopředu do 15. dne každého měsíce. 

Číslo účtu : 181 696 819 / 0300

 

Odpočet odhlášených obědů se provádí každý následující měsíc. 
Oběd je možné odhlásit na tel.č. 736 629 483 - p. Buškové

První den nepřítomnosti je možné si neodhlášený oběd vyzvednout od 11:30 hod.

 

Školní řád jídelny 2022.docx (19766)