PROJEKTY

 

ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ NEDOMICE III 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019706 

je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt je zaměřen na personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a na společné vzdělávání dětí a žáků

 
 
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení dětí digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.