PROJEKTY

Šablony OP JAK
 

Základní škola a Mateřská škola Nedomice, příspěvková organizace zahájila 1. 9. 2023 realizaci projektu

Šablony OP JAK

Název projektu: JAK ve škole

reg. č. projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0004916

Účelem dotace je:

Zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.                                                                            

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

  1. Školní asistent ZŠ
  2. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  3. Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
  4. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
  5. Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK
  6. Školní asistent MŠ
  7. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
  8. Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
  9. Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

NA PROJEKT BYLA POSKYTNUTA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE

          

ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ NEDOMICE III 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019706 

je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt je zaměřen na personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a na společné vzdělávání dětí a žáků

 
 
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení dětí digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.