Zápis do školky

 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
 
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 12. května 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 
 
 
 
 

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Nedomice

vyhlašuje

Zápis do mateřské školy

pro školní rok 2020/2021,

který se uskuteční od 2. května 2020 do 12. května 2020.

 

Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy a uskuteční se v termínu od 2. května 2020 do 12.května 2020. Vzhledem k  mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je třeba učinit písemně a to následujícím způsobem :

a) datovou schránkou (ID schránky dv9qqz)

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

c) poštou

K žádosti je nutné přiložit prostou kopii rodného listu a potvrzení, že je řádně očkováno.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: 

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a 

2. doloží kopii očkovacího průkazu. 

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 

 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

 

Případné další dotazy u ředitelky školy Hany Krupičkové – tel. 736 629 482

O přijetí dětí bude rozhodnuto s ohledem na kapacitní možnosti mateřské školy podle stanovených kritérií.

 

Kritéria MŠ 2020