Zápis do školky

 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2021 do 12. května 2021, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 
 
 
 
 

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Nedomice

vyhlašuje

Zápis do mateřské školy

pro školní rok 2021/2022,

který se uskuteční od 2. května 2021 do 12. května 2021.

 

Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy a uskuteční se v termínu od 2. května 2021 do 12.května 2021. 

 

Vzhledem k  mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je třeba učinit písemně a to následujícím způsobem :

− do datové schránky školy (ID schránky qnbmfng)

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

− poštou na adresu : ZŠ a MŠ Nedomice, Nedomice 78, 277 14 Dřísy (rozhodující je datum podání na poštu)

− osobním podáním ve škole - poštovní schránka na plotě při vstupu na obecní úřad

 

Na základě dodaných žádostí od zákonných zástupců vystaví ředitelka školy registrační čísla. Ta budou doručena rodičům emailem.

 

K žádosti je nutné přiložit evidenční list, prostou kopii rodného listu a potvrzení, že je řádně očkováno.

 

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

 

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře

 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

 

Případné další dotazy u ředitelky školy Hany Krupičkové – tel. 736 629 482

O přijetí dětí bude rozhodnuto s ohledem na kapacitní možnosti mateřské školy podle stanovených kritérií.

 

Kritéria MŠ 2021