Provoz školní družiny:

 

Dopoledne je provoz od 6.30 do 7.30 hodin

Odpoledne je provoz od 11:40 do 16:00 hodin


V rámci odpolední družiny nabízíme kroužky.

Vyzvedávání dětí ze družiny - po obědě do 13 hodin, 

později až v 15.00 hodin

Dodržujte prosím tyto časy pro nerušený program dětí.

 

Děkujeme.


Pokud to počasí dovolí, tráví děti čas venku za dohledu

vychovatelky buď formou vycházek do okolí, nebo sportují

na zatravněném pozemku vedle školy a to obvykle 

v době od 13:30 - 16 hodin.