Organizační řád, vnitřní řád ŠD

 
 

Týdenní skladba zaměstnání ŠD 2023/2024

 

Provoz ranní družiny: 6.30 - 7.30 zájmová činnost.

 

  11.45 - 12.15 12.30 - 13.30 13.30 - 14.30  14.30 - 15.30 15.30 - 16.00
PO hygiena a oběd odpočinková činnost - stolní a spol.hry, hry se stavebnicemi výtvarné činnosti pobyt v okolí školy volná odpočinková činnost
ÚT hygiena a oběd kreslení, omalovánky, poslech pohádek a písní literárně dramatická činnost, jazyková činnost vycházky s tématickou náplní volné kreslení, poslech a sledování pohádek
ST hygiena a oběd kreslení na dané téma, sledování pohádek hudební činnost pobyt v okolí školy, hry, soutěže sledování pohádek a dokument. filmů
ČT hygiena a oběd stolní a spol. hry, hry se stavebnicemi sebevzdělávací činnost, knihy, encyklopedie, internet pobyt v okolí školy, týmové hry odpočinková činnost
hygiena a oběd četba z dětských knih a časopisů, společenské hry pracovní činnost pobyt v okolí školy, hry volné kreslení, odpočinková činnost

 

V případě únavy dětí, nepřízně počasí jsou změny vyhrazeny.